Voortgezet Onderwijs

Huiswerkbegeleiding 

Er wordt aandacht besteed aan:

 • Het leren  en overhoren voor een toets
 • Toezicht houden op het schoolwerk
 • Aandacht agendagebruik
 • Plannen van huiswerk
 • Leren samenvattingen te maken
 • Structuur en motivatie

Voor leerlingen in het Voortgezet Onderwijs die moeite hebben met het plannen, de structuur, zelfdiscipline of het wegwerken van achterstanden, is huiswerkbegeleiding een effectieve methode. Van brugklas t/m eindexamen, voor alle niveaus.

Als je eenmaal weet hoe je moet leren, dan lukt het ook om zelfstandig en met succes te studeren. 

Ons doel is zelfstandigheid. Onze huiswerkbegeleiding is begeleiding op maat. (Ook kunnen we de mentor op school om advies vragen )

Huiswerk is in veel gezinnen een voortdurende bron van zorg en discussie. Educatiecentrum Zuidlaren neemt deze zorg graag bij de ouders weg.  De leerling  gaat         ’s middags aansluitend van school  naar de huiswerkbegeleiding en kan hier in een rustige en stimulerende omgeving zijn of haar huiswerk maken.

Wij begeleiden de leerling  in het plannen en structureren van het huiswerk. Zo leren ze overzicht te krijgen om het huiswerk goed aan te pakken.  Als een leerling een onderwerp niet goed begrijpt proberen we samen het probleem op te lossen. Als er specifieke vakinhoudelijke uitleg nodig is, verwijzen we graag naar de mogelijkheden voor het volgen van bijlessen.

Twee tot vijf middagen per week kunnen de leerlingen bij ons terecht voor huiswerkbegeleiding. Wij zijn 5 dagen per week van 14.00 u. – 18.00 u. open voor huiswerkbegeleiding.

Tarief

Huiswerk onder toezicht (H.O.T.)

H.O.T. is

 • Huiswerk maken 
 • Hulp bij agendabeheer
 • Beperkte gelegenheid tot het stellen van vragen

In de  H.O.T. klas ( Huiswerk onder toezicht) wordt de leerling een rustige en stimulerende omgeving geboden.  Huiswerk is in veel gezinnen een voortdurende bron van zorg en discussie. Educatiecentrum Zuidlaren neemt deze zorg graag bij de ouders weg.

Drie tot vijf middagen per week kunnen de leerlingen hiervoor bij ons terecht. Er is (beperkt) gelegenheid tot het stellen van vragen of overhoren. De begeleider kijkt mee naar de planning in de agenda.

Als er specifieke vakinhoudelijke uitleg nodig is, verwijzen we graag naar de mogelijkheden voor het volgen van bijlessen.

Tarief

Bijles

Individuele  bijlessen

 • Individuele bijles van een bijlesdocent.
 • Tijdens de lessen wordt er gericht gewerkt aan de onderdelen waar uw kind moeite mee heeft.
 • Tijdens een bijles worden vragen besproken en wordt de stof van de voorgaande week kort herhaald.
 • Daarna is er tijd voor de uitleg van nieuwe stof en het verwerken hiervan. Ook de planning en een korte evaluatie krijgen aandacht.
 • De mogelijkheid bestaat om te combineren met huiswerkbegeleiding ( aangepast tarief).
 • Tijdens schoolvakanties kan in overleg de begeleiding doorgaan.

Vaak halen leerlingen mooie cijfers, maar blijven één of twee vakken problemen geven. Voor deze vakken heeft de leerling meer hulp en uitleg nodig, maar de docent heeft vaak geen tijd om die te geven tijdens de les. Onze bijlessen zorgen ervoor dat uw zoon of dochter net dat ene steuntje in de rug krijgt, waardoor een onvoldoende weer een mooi cijfer kan worden.

Tijdens het intakegesprek wordt er gekeken wat het probleem is en waar extra aandacht aan moet worden besteed. Vervolgens wordt er in de volgende lessen gericht gewerkt aan het verbeteren van de onderdelen waar uw kind moeite mee heeft.

De leerling volgt 5 of 10 bijlessen van één uur en ontvangt hiervoor een strippenkaart. De docent noteert de lessen op de strippenkaart, die in het bezit blijft van Educatiecentrum Zuidlaren.  Het aantal overeengekomen bijlessen moet binnen 1 jaar gevolgd zijn. Wij bevelen  het aan om iedere week een bijles te volgen.

Het is ook mogelijk om bijlessen per uur te volgen ter voorbereiding op een toets of examen, educatie op maat. Dit is  vooral geschikt voor leerlingen die tegen een specifiek probleem aanlopen op een bepaald vakgebied.

U kunt altijd vrijblijvend contact met ons opnemen om te kijken wat we voor u kunnen betekenen.

Tarief

Groepsbijles

 • Op elk moment vragen stellen aan een kundige begeleider.
 • Het huiswerk voor het specifieke vakgebied wordt gemaakt en herhaald, moeilijke onderdelen worden extra geoefend.

Deze vorm van begeleiding vindt plaats op een  middag of avond per week (minimaal 2 uur) in een kleine groep van minimaal 3 leerlingen.  Neem voor de mogelijkheden contact met ons op.

Tarieven

Huiswerkbegeleiding *

 • 2 dagen per week € 210,00 per maand
 • 3 dagen per week € 260,00 per maand
 • 4 dagen per week € 290,00 per maand
 • 5 dagen per week € 320,00 per maand

*o.b.v. 10 perioden (maanden) uitgaande van 40 reguliere schoolweken.
Wij berekenen geen inschrijfgeld of administratiekosten.
Huiswerk onder toezicht*

 • 2 dagen per week € 180,00 per maand
 • 3 dagen per week € 210,00 per maand
 • 4 dagen per week € 240,00 per maand
 • 5 dagen per week € 270,00 per maand

* o.b.v. 10 perioden (maanden) uitgaande van 40 reguliere schoolweken.
Wij berekenen geen inschrijfgeld of administratiekosten.

Individuele bijlessen

 • Losse bijlessen strippenkaart € 180,00 (5 x 60 minuten)
 • Losse bijlessen strippenkaart € 330,00 (10 x 60 minuten)
 • Losse bijlessen zonder strippenkaart 1 uur € 40,00

(Leerlingen die bijles volgen tijdens huiswerkbegeleiding betalen een aangepast tarief)

Groepsbijlessen

 •  Ben je met een groepje van minimaal 3, dan betaal je € 15,00 per uur.

Brugklastraining

Voor veel basisschoolleerlingen is de overgang naar het Voortgezet Onderwijs groot. Er komt veel op de leerlingen af.

Wij bieden de kinderen begeleiding in het ontwikkelen van leerstrategieën en het maken van een goede planning.

De training zal in kleine groepjes plaatsvinden en start in de eerste week van september en loopt tot de herfstvakantie.

Tarief

Afhankelijk van de groepsgrootte tarief in overleg.