Basisonderwijs

  • Individuele bijlessen
  • Voorbereiding Entreetoets groep 7 en Cito eindtoets groep 8
  • Specifieke begeleiding

Individuele bijlessen

Heeft u zoon of dochter een achterstand in rekenen of taal? Met een gerichte aanpak wordt hier extra aandacht aan besteed. Na een intakegesprek ( eventueel in samenwerking met de orthopedagoog) wordt het niveau bepaald waarop de individuele begeleiding moet worden aangepakt.

Vooral wanneer uw kind met een achterstand naar de middelbare school gaat, is het erg lastig om dit in de brugklasperiode weer in te halen. Uw kind begint dan al met een ruime achterstand.

Voorbereiding Entreetoets groep 7 en Cito eindtoets groep 8

Heeft u kind extra ondersteuning nodig op weg naar de Entreetoets of Cito eindtoets? Tijdens het intakegesprek kijken we of er sprake is van een achterstand. Hier wordt eerst aan gewerkt, voordat er geoefend wordt met de Entreetoetsen en Cito eindtoetsen.

Specifieke begeleiding

Begeleiding bij o.a. dyslexie, dyscalculie, logopedische en motorische problemen.

Tarieven

Individuele bijlessen

  • Strippenkaart   5 uur € 180,-
  • Strippenkaart 10 uur € 330,-
  • Losse bijlessen zonder strippenkaart 1 uur € 40,00

Wij plannen de bijlessen bij voorkeur minimaal 1x per week.

Voorbereiding Citotoetsen

  •  € 15,00 per uur ( minimale groepsgrootte 3 leerlingen)

Specifieke begeleiding

Afhankelijk v.d. begeleidingsbehoefte.

letters